Giá thép ngày 28/11 : Sắt xây dựng, thép cuộn Hoà Phát, Tung Ho, Miền Nam Giảm nhẹ

by Nguyễn Minh Long
Giá thép ngày 28/11 : Sắt xây dựng, thép cuộn Hoà Phát, Tung Ho, Miền Nam Giảm nhẹ

Giá thép hôm nay giảm xuống mức 4.174 nhân dân tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Trong vài tuần gần đây, các mặt hàng sản xuất liên quan đến xây dựng đã bị ảnh hưởng nặng nề từ sự suy thoái trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc.

You may also like