Công thức tính trọng lượng thép hộp hình vuông

by Nguyễn Minh Long

Công thức tính trọng lượng thép hộp hình vuông

Nhằm cung cấp bạn đọc thông tin kiến thức tính toán vật liệu cho chính xác. Cũng như quá trình hạch toán vật tư hay dự toán các công trình dự án khác nhau. Bài viết này Kênh thông tin Vật Liệu chia sẻ cho bạn đọc cách tính trọng lượng thép hộp.Có thể nói mỗi người trong quá trình làm việc có cách tính khác nhau. Nên có rất nhiều cách tính thép hộp. Bài viết này gửi đến bạn cách tính đơn giản và chính xác nhất.

Công thức tính trọng lượng thép hộp hình vuông

Thép hộp vuông là loại có rất nhiều quy cách vì vậy khối lượng của từng cây thép cũng trở nên khác nhau. Không phải ai cũng có khả năng nhớ được khối lượng của từng loại thép hộp và biết cách tính được khối lượng thép hộp. Vì khi một cây thép hộp loại vuông có kích thước khác nhau mà độ dài lại luôn cố định thì khối lượng cũng khác nhau.

Công thức tính trọng lượng thép hộp vuông theo lý thuyết:

P = 4 x Chiều rộng cạnh (mm) × độ dày × chiều dài (m) × 0,00785

P = 4 x ( A1 + A2) × T × L × 0,00785

 

Trong đó bao gồm các ký hiệu như sau:

  • T: Độ dày đơn vị tính là mm
  • W: Chiều rộng đơn vị tính là mm
  • L: Chiều dài đơn vị tính là m
  • A1: Chiều rộng cạnh đơn vị tính là mm
  • A2: Chiều dài cạnh đơn vị tính là mm
  • 7.85 : Tỷ trọng thép đơn vị tính là g/cm3

 

 

Ví dụ: thép hộp vuông 40 mm x 1.2 ly x 6 m ( chiều dài cây thép)

Tính toán trọng lượng: P = 4 x 40 x 1.2 x 6 x 0,00785 =  9,04 kg/cây

 

You may also like