Công thức tính trọng lượng thép hộp chữ nhật

by Nguyễn Minh Long

Công thức tính trọng lượng thép hộp chữ nhật

Nhằm cung cấp bạn đọc thông tin kiến thức tính toán vật liệu cho chính xác. Cũng như quá trình hạch toán vật tư hay dự toán các công trình dự án khác nhau. Bài viết này Kênh thông tin Vật Liệu chia sẻ cho bạn đọc cách tính trọng lượng thép hộp.Có thể nói mỗi người trong quá trình làm việc có cách tính khác nhau. Nên có rất nhiều cách tính thép hộp. Bài viết này gửi đến bạn cách tính đơn giản và chính xác nhất.

Công thức tính trọng lượng thép hộp chữ nhật

Sau đây là cách tính thép hộp chữ nhật ra kg dành cho loại thép hộp chữ nhật phổ biến nhất hiện nay.

Những ký hiệu trong cách tính thép hộp ra kg được ký hiệu bởi các chữ cái đầu tiên của các từ tiếng anh và được thống nhất trên toàn thế giới.

Công thức tính trọng lượng thép hộp chữ nhật theo lý thuyết:

P = 2 x ( Chiều rộng cạnh + chiều dài cạnh) × độ dày × chiều dài × 0,00785

P = 2 x ( A1 + A2) × T × L × 0,00785

Trong đó bao gồm các ký hiệu như sau:

  • T: Độ dày đơn vị tính là mm
  • W: Chiều rộng đơn vị tính là mm
  • L: Chiều dài đơn vị tính là m
  • A1: Chiều rộng cạnh đơn vị tính là mm
  • A2: Chiều dài cạnh đơn vị tính là mm
  • 7.85 : Tỷ trọng thép đơn vị tính là g/cm3

Ví dụ: thép hộp vuông 30×60 mm x 1.2 ly x 6 m ( chiều dài cây thép)

Tính toán trọng lượng: P = 2 x ( 30 + 60 ) x 1.2 x 6 x 0,00785 = 10,174 kg/cây

You may also like