Bảng giá thép xây dựng 14/12: Thép Hòa Phát, Thép Pomina, Thép Việt Đức tiếp tục bình ổn

by Nguyễn Minh Long